Geen Open Breukelse dit jaar!!!

Beste nunchakuka's, Helaas heeft de SNN tot hun spijt moeten beslissen dat het toernooi de Open Breukelse, dit jaar niet door kan gaan. Ten eerste zijn de Corona-maatregelen verscherpt en maken een leuk en gezellig toernooi praktisch onmogelijk, nog even daargelaten welke verscherpingen ons nog te wachten staan. Ten tweede was het deelnemersaantal onvoldoende. Ze hebben wel een geheel nieuw toernooi in het leven geroepen:  een ONLINE toernooi voor Kata en Freestyle.   Uiteraard gaan we vanaf deze week ons best doen om met zijn allen hieraan deel te nemen. Hoe het toernooi er gaat uitzien zal op 10 oktober aanstaande bekend worden gemaakt. De (technische) organisatie zal in handen zijn van Bernard Roessen en Annabel Joor. De competitie, die bestaat uit het insturen van de beste oefening van een deelnemer middels video, bestaat uit de volgende categorieën en klassen. Wat betreft KATA: KYU GRADEN Schakelkata 1. (voor witte en gele banders) met de JUNIOREN Nunchaku Schakelkata 1. (voor witte en gele banders) met de SENIOREN Nunchaku Wedstrijdkata Junioren (t/m 15 jaar) Wedstrijdkata Senioren (16 jaar en ouder) Wedstrijdkata Dames DAN GRADEN Kata Shodan.  Wat betreft FREESTYLE: Freestyle Junioren (t/m 15 jaar) Freestyle Senioren (vanaf 15 jaar) De SJC zal een 8-koppige jury per klasse en/of onderdeel samenstellen. Voor de prijswinnaars zullen mooie bekers worden geregeld die per post worden verstuurd. De deelnamekosten zullen in ieder geval gratis (€ 0,00) zijn.  Op 10 oktober maakt de SNN alles bekend, tot die tijd gaan wij hard trainen om allemaal een mooi en goed filmpje in te sturen.