Beëindiging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te geschieden met de hiervoor speciaal bestemde uitschrijfformulieren, verkrijgbaar via onderstaande wijze. Let hierbij op de geldende opzegtermijn ingaande vanaf de laatste dag van de kalendermaand waarin schriftelijk wordt opgezegd tenzij wij anders hebben vermeld!

  • Het uitschrijfformulier voor onze club is tijdens de trainingen verkrijgbaar bij een van de trainers.
  • Wilt u het uitschrijfformulier liever digitaal ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar jncspaubeek@outlook.com
  • Tevens is het uitschrijfformulier op onze website terug te vinden: uitschrijfformulier 

Voor een correcte verwerking van het uitschrijfformulier kunt u dit, ingevuld en ondertekend, afgeven bij een van de trainers of opsturen naar het secretariaat. Afmeldingen op enige andere wijze (mondeling, email of telefonisch) worden niet in behandeling genomen.

In overeenstemming met de opgestelde AVG Privacy Policy van Judo en Nunchaku Club Spaubeek werken wij met papieren in- en uitschrijfformulieren.