Laurentiusfeest!!!!

Op zondag 8 september 2019 wordt de Laurentiusboom opgezet in Spaubeek,

samen met de jubilerende verenigingen.

De aanvang is om 11:00 uur op de Markt in Spaubeek.

 

De jubilerende verenigingen die meedoen op deze dag zijn:

-Judo en Nunchak Club Spaubeek: 50 jaar

-ZijActief: 85 jaar

-Buurtvereniging Dorpstraat: 65 jaar

-Schutterij St. Laurentius Spaubeek: 400 jaar

-Vriendengroep Musjen & Tosti's: 10 jaar

 

We hopen allereerst dat onze leden aanwezig zijn tijdens dit gebeuren.

Vooralsnog is de planning dat de boom rond half 2 binnen wordt gehaald door de schutterij.

Vervolgens is er een ceremonieel stuk waarbij per vereniging een klein woordje

te doen. Elke vereniging krijgt dan een bordje overhandigd waar het logo en

jubileum op vermeld staat en deze mag dan door de vereniging aan de (dan

nog plat liggende) 'boom' worden gehangen.

 

Verder zijn er gedurende de dag activeiten gepland zoals;

Frushoppen met spek en ei en tevens koffie en vlaai vanaf 11:00 uur

Springkussen voor de kinderen

Presenteren van nieuwe vlag voor Spaubeek

Mogelijkheid tot het bezoeken en beklimmen van de kerktoren

3 artiesten en een dj die voor muziek zorgen

Burgerkoningsvogelschieten

Jeugdschieten

Tevens zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken om deze dag een

aantal demonstraties te geven om onze vereniging te promoten.