Corona Update 22-10-2020

We leven in onzekere en ongewone tijden. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is alles anders dan voorheen.

 

In eerste instantie is ieders inzet gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen om het virus onder controle te krijgen en te houden. Alleen samen krijgen wij het virus onder controle; en dingen samen doen daar zijn we goed in.

 

Op organisatorisch gebied heeft het bestuur de laatste maanden voor een aantal grote uitdagingen gestaan. Van geen trainingen naar trainingen in de buitenlucht, terug trainen in de Dojo en wederom beperkt trainen. 

 

Zo lang de regels het toelaten ligt onze focus op het verzorgen van Judo en Nunchaku-do trainingen voor onze jeugdleden. 

 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten. 
  • Er mogen geen ouder(s), verzorger(s) in de gymzaal aanwezig zijn bij de training.
  • De Senioren - Judo training komt tot nader bericht te vervallen

 

Wij danken jullie voor de medewerking,

 

Bestuur Judo en Nunchaku Club Spaubeek