Einde 2020 / Begin2021

Beste (jeugd)leden, ouder(s) en verzorger(s), Met het einde van 2020 in zicht kunnen wij allen terugkijken op een roerig jaar dat veel van ons heeft gevraagd op persoonlijk, professioneel, maatschappelijk en sportief gebied. Het bestuur en de trainers van Judo en Nunchaku Club Spaubeek hebben dit jaar, met in acht neming van alle regels en maatregelen, steeds geprobeerd om de trainingsactiviteiten in welke vorm dan ook voort te zetten. Onze focus ligt bij het verzorgen van trainingsactiviteiten voor onze jeugdleden. Samen trainen is ook samen zijn met je vrienden en vriendinnetjes van de Club, in deze tijd minstens net zo belangrijk als sportief bewegen. Soms was trainen niet mogelijk, het bestuur heeft hier altijd rekening mee proberen te houden betreffende het innen van de contributiegelden. Wij willen jullie allen bedanken voor de steun voor onze club tijdens Rabo ClubSupport 2020 en de grote Clubactie. Wij willen Judo Bond Nederland, Stichting Nunchaku Nederland, NOC*NSF en de gemeente Beek bedanken voor alle raad en het meedenken in oplossingen om de trainingen voort te zetten. Op woensdag 16 december is de laatste training van dit jaar, wij hervatten de trainingen op woensdag 6 januari 2021. Het bestuur en de trainers wensen alle jeugdleden veel succes met hun Judo examen op 16 december. Wij wensen jullie allen fijne kerstdagen en een gezond 2021! Bestuur en Trainers Judo en Nunchaku Club Spaubeek