Uitslag Grote Clubactie 2019!!!

Beste leden, de uitslagen van de Grote Clubactie is bekend. De totaalopbrengst is bekend! Meer dan 5.000 verenigingen hebben samen een bedrag opgehaald van maar liefst € 8.474.286,-. Wauw! Hiervan gaat 80% direct naar de verenigingen die loten verkocht hebben. We willen iedereen die hieraan heeft meegeholpen nogmaals van harte bedanken! Jullie inzet was GOUD waard!!! Kijk op de foto of je een prijs hebt gewonnen. Als je een prijs hebt gewonnen, maak je voor jezelf een kopie van het lot en stuur het originele lot op naar: Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg Vermeld in een begeleidende brief in blokletters jouw naam, adres en IBAN. (IBAN alleen indien je een geldprijs hebt gewonnen) Heel veel succes!!!